52
Візерункова пригода
Рафік, Толік та Додік дізнаються, що таке візерунок і як його створити.